100% klimaatneutraal

Als familiebedrijf heeft Van der Valk ondernemen en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In 2019 mag Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk haar hotel, als eerste in de noordelijke provincies, 100% klimaatneutraal noemen, door de verduurzaming in de bedrijfsvoering en compensatie van de overgebleven CO2 uitstoot. Hiermee ondersteunt Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk het Nanyang Danjian River Solar Cooker Project in één van de armste gebieden van China.

Het management van hotel Groningen-Hoogkerk wil graag voorzien in de behoeftes van hun gasten, zonder de gevolgen bij de toekomstige generaties neer te leggen. Ondanks de ambitie om geen CO2 meer te hoeven uitstoten, gaat consumptie nog altijd gepaard met CO2-uitstoot. Om de druk op het milieu te beperken is er bij de bouw van het hotel geïnvesteerd in duurzame technieken, evenals het consequent monitoren van de bedrijfsvoering na de opening in 2017. Samen met milieuadviesbureau PuurTec worden stappen doorlopen om zichzelf klimaatneutraal te mogen noemen en blijven noemen. De eerste stap is het inzichtelijk maken waar de verbruiken ontstaan. Dit inzicht hebben ze gekregen met een uitgebreid besparingsonderzoek gericht op energie, water en afval. Vervolgens zijn er maatregelen getroffen voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering, zoals waterbesparende douchekoppen, bewuste afvalscheiding, energiezuinige verlichting, vermindering in transportbewegingen en bewuste medewerkers (het is mensenwerk).

Wat is CO2-uitstoot?
Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar extreem sterk toegenomen. Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. CO2 is een broeikasgas en doordat de hoeveelheid broeikasgassen zo hard toegenomen is, verandert het klimaat van de aarde met alle gevolgen van dien.

Koolstofvoetafdruk
PuurTec heeft de CO2-footprint voor Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk berekend. Hierin wordt exact berekend hoeveel CO2 het hotel uitstoot en waardoor. PuurTec heeft zijn rekentools
en het klimaatneutraal maken van bedrijven laten valideren door DNV-KEMA. Dit garandeert het management dat er genoeg CO2 gecompenseerd wordt om het hotel oprecht 100% klimaatneutraal te mogen noemen. Alle activiteiten worden in de voetafdruk meegenomen, zoals ingekochte elektra, gasverbruik, waterverbruik, afvalproductie, wassen, F&B, textiel en vervoer van bezoekers. In 2017, na het implementeren van deze maatregelen bedroeg onze CO2-uitstoot 1.419 ton. Het doel is om dit de komende jaren verder te reduceren, bijvoorbeeld door het aanbieden van de Magic Box via de ‘Too Good to Go’ app. In de app plaatst de keukenbrigade de nog prima eetbare producten van het buffet, welke overgebleven zijn. Voor een klein prijsje kunnen mensen via de app dit lekkere eten redden en vervolgens ophalen in het restaurant. 

Nanyang Danjian River Solar Cooker Project
De overgebleven CO2-uitstoot wordt gecompenseerd met een fantastisch project in China in de Henan Provincie. Dit project verbetert de huiselijke hygiëne en leefbaarheid van 50.000 huishoudens in één van de armste gebieden in China. Dit gebeurt door traditionele kolen gestookte fornuizen te vervangen met schone moderne Solar Cookers. Een gemiddelde jaarlijkse emissie van ca 94.000 ton CO2 wordt hierdoor gereduceerd. Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk ondersteunt dit project, omdat deze onder de Gold Standard valt. Dit geeft hen de garantie dat de investering op een verantwoorde wijze wordt ingezet en gezinnen geholpen aan een betere kwaliteit van leven. Zo neemt het familiebedrijf niet alleen in hun eigen keuken verantwoordelijk om met het milieu, maar helpen ze ook gezinnen, die zelf niet de financiële middelen hebben, een verantwoorde leefomgeving te creëren, die naast betere hygiëne ook zorgt voor werkgelegenheid in de regio.

Met behulp van 50.000 solar cookers wordt gezamenlijk 38.675.000 kWh aan energie opgewekt. Ten opzichte van de traditionele kolen gestookte ovens wordt hiermee per jaar 93.962 ton CO2-uitstoot voorkomen. Dit is ruim 66 keer meer dan ons hotel in 2017 uitstootte.

En nu?
Het hotel wil haar gasten graag laten ervaren wat het project inhoudt. Op papier is het mooi, maar abstract verhaal. Door een solar cooker uit China naar Eelderwolde te halen, kan het hotel haar gasten lasten zien hoe het proces in zijn werk gaat. Daarnaast gaat het hotel door met het geven van ‘kijkjes in de keuken’, een rondleiding door het hotel op plekken waar je als gast normaal gesproken niet komt en die de duurzame initiatieven een gezicht geeft. Zo zien gasten het vacuüm afvalsysteem, de zuinige afwasstraat van vierenhalve meter, het afzuigsysteem en het geavanceerd Coolspot systeem bij het buffet. En nu komt daar de solar cooker bij, waarvan bij goed weer zelfs een live cooking gerecht gegeten kan worden!