De bouw

Maandag 9 januari 2017 opende het Van der Valk Hotel Groningen – Hoogkerk haar deuren, na meer dan 10 jaren aan voorbereidingen. In Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk wordt de directie gevormd door Stijn Langebeek en zijn ouders. Stijn is 4e ‘Valk-generatie’ en de oudste zoon van Tjomme Langebeek en Corry van der Valk, wie ook het van der Valk Hotel Drachten runnen. Ook zonen Sjoerd en Derk dragen, waar mogelijk, hun steentje bij.

De foto's en de film geven een impressie vanaf de start van de bouw op donderdag 14 januari 2016 tot en met de opening.

Alle Van der Valk hotels worden tegenwoordig onder strikte duurzaamheidseisen gebouwd. Hierbij gaan alle nieuw te bouwen vestigingen verder dan de wet voorschrijft. Van der Valk erkent de wereldwijde problematiek van het klimaat en wil er alles aan doen om de belasting vanuit de bedrijfsvoering tot een minimum te beperken.

Zo zijn er hotels die onder de BREEAM bouwen, maar ook volgens de maatlat zeer duurzame utiliteitsbouw (“maatlat”). Twee beoordelingsmethoden om de duurzaamheidsprestaties van een gebouw te beoordelen.

Hotel Groningen-Hoogkerk heeft er voor gekozen om te bouwen volgens de maatlat. Zo zijn de restricties vanuit de maatlat dat de EPC (energie prestatie coëfficiënt ) maximaal 70% mag zijn. Ook worden vanuit de maatlat maatregelen getroffen om het hotel multifunctioneel te houden, zoals hieronder beschreven. Het bouwkundige en installatietechnische ontwerp moet dusdanig flexibel zijn zodat er altijd, zonder veel moeite en verspilling van bouwmaterialen, een andere invulling aan kan worden gegeven (zo creëer je een duurzaam gebouw). Ook mag er alleen maar met duurzaam geproduceerd hout ( FSC/PEFC ) gewerkt worden en moeten er waterbesparende maatregelen worden getroffen. Om tot een EPC van maximaal 70% te komen heeft Hotel Groningen-Hoogkerk de volgende maatregelen getroffen

 • Er is een broninstallatie toegepast. De warmte en koude opslag (WKO) die aangesloten is op een warmtepomp is een zeer duurzame techniek t.o.v. de conventionele wijze van het klimatiseren van het gebouw.
 • Het luchtbehandelingsysteem wordt CO2 gestuurd, dit houdt in dat er geventileerd wordt op basis van de hoeveelheid CO2 in het gebouw. Er wordt dus alleen geventileerd wanneer nodig.
 • Een innovatieve techniek wordt toegepast m.b.t. warmteterugwinning op de afzuigkappen van de keuken. Voorheen was dit niet mogelijk omdat de afgezogen lucht te veel vet bevat. Met deze nieuwe techniek wordt de afgezogen lucht eerst ontdaan van vet en vervolgens door een warmtewisselaar geleid zodat de warme lucht opnieuw ingezet kan worden.
 • De warmte van de koel- en vriesinstallatie wordt ingezet om het tapwater te verwarmen. Dit tapwater wordt gebruikt bij o.a. het douchen.
  Middels een HT (hoge temperatuur) water/water warmtepomp wordt het tapwater rechtstreeks op de gewenste temperatuur van > 60 graden gebracht.
 • Een sleutelkaart systeem zorgt er voor dat de temperatuur op de kamers bij leegstand op een economische stand (lees “een grotere bandbreedte”) gekoeld en verwarmt wordt en dat de verlichting automatisch uitgaat.
 • Een GBS (gebouw beheers systeem) zorgt er voor dat o.a. verwarming en koeling zo efficiënt mogelijk in te regelen is en eventuele storingen aan klimaatsystemen in een vroeg stadium getraceerd kunnen worden.
 • Alle ventilatielucht gaat alvorens het gebouw te verlaten door een WTW (warmteterugwinning) systeem. Hierdoor kan warme lucht opnieuw ingezet worden in het gebouw.
 • De schil van het gebouw is voorzien van hoogwaardig tripleglas om de lucht- en geluidsisolatie verder te verhogen.
 • De entree is voorzien van een draaideur met warmtegordijn zodat er minimale deurverliezen ontstaan.
 • Alle verlichting bestaat uit duurzame verlichting, waaronder LED.