HUISREGELS

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die binnen Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk gelden. Met het betreden/verblijven in Hotel Groningen-Hoogkerk gaat u akkoord met onderstaand huisreglement. 

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel Groningen-Hoogkerk, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd. 
 • Binnen Hotel Groningen-Hoogkerk stellen wij het op prijs dat u gebruikt maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt echter op eigen risico. 
 • Op diverse plaatsen binnen en buiten het gebouw hangen camera’s. Eén ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe met het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal worden getoond aan derden. 
 • Bij Hotel Groningen-Hoogkerk gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden om beledigingen te uiten, discriminerende of seksueel intimiderende opmerkingen te maken tegen onze gasten en medewerkers. 
 • Hotel Groningen-Hoogkerk dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving. Alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Hotel Groningen-Hoogkerk u een legitimatiebewijs te tonen. 
 • Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken. 
 • Het is verboden om overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook. 
 • Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Hotel Groningen-Hoogkerk en derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen. 
 • Om de rust, orde en veiligheid binnen Hotel Groningen-Hoogkerk te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen. 
 • Om u en uw familie, vrienden en kennissen een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om (soft)drugs (inclusief lachgaspatronen) of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen. 
 • Hotel Groningen-Hoogkerk stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden. Het bedrag van een reeds betaalde kamer zal niet worden gerestitueerd.   
 • De medewerkers van Hotel Groningen-Hoogkerk waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen. 
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in. 
 • Verlaat bij algemeen brandalarm meteen het pand. 
 • Gebruik bij brand in geen geval de lift. 
 • Laat uw eigendommen op de locatie van Hotel Groningen-Hoogkerk in uw auto niet onbeheerd achter. Hotel Groningen-Hoogkerk is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren op de parkeerplaats van Hotel Groningen-Hoogkerk is gratis en geschiedt op eigen risico. 
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie. Hotel Groningen-Hoogkerk is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen. Gevonden voorwerpen worden maximaal 3 maanden bewaard. 
 • Eten of drinken dat achterblijft op een uitgecheckte kamer zal worden weggegooid. 
 • Iedereen van 18 jaar of ouder kan een kamer reserveren. In ieder reisgezelschap moet ten minste 1 persoon 18 jaar of ouder zijn. Degene die (ook) boekt voor andere deelnemers is aansprakelijk voor alle anderen die hij of zij aanmeldt. 
 • De hotelkamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden. 
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiele dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.  
 • Hotel Groningen-Hoogkerk kan op elk moment een borg in rekening brengen. Nadat de kamers bij uitcheck is geïnspecteerd en in orde is bevonden wordt de borg aan u terugbetaald. De borg wordt uitsluitend terugbetaald aan de gast die zich tijdens het inchecken heeft gelegitimeerd. 
 • Wanneer door toedoen van u het brandalarm afgaat en de brandweer onnodig voor moet komen rijden dan zullen wij de voorrijkosten van de brandweer van € 275,00 aan u doorbelasten. 

Het is niet toegestaan om: 

 • Te roken in het hotel. In al onze kamers en in al onze openbare ruimtes geldt een rookverbod. Wanneer u toch rookt in de kamer of een openbare ruimte zijn wij genoodzaakt u een boete op te leggen van € 150,00. 
 • Met meer personen in de kamer aanwezig te zijn dan het aantal waarvoor is gereserveerd. Dit aantal personen dient zich bij de receptie te legitimeren. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het maximaal aantal personen wat op een kamer mag verblijven. 
 • (Waxine) kaarsjes te branden in de kamer en/of feestversiering aan te brengen. Bij het aantreffen van feestversiering brengen wij schoonmaakkosten à € 25.00 per uur in rekening. 
 • Brandmelders af te plakken en/of te verwijderen of op een andere manier onschadelijk maken van rookmelders. Voor het afplakken, verwijderen of onschadelijk maken van de rookmelders brengen wij een boete van € 150,00 in rekening. 
 • Een kamer op uw naam te huren zonder dat u zelf in de kamer verblijft. 
 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen. 
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Groningen-Hoogkerk kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. 
 • Het betaald ontvangen van gasten in de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten. 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie van Van der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk. 

Wij hanteren een zero tolerance beleid. Dit betekent dat er bij het niet naleven van onze huisregels geen waarschuwing wordt gegeven en u per direct verzocht wordt het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventuele betaalde borg zal worden ingehouden. Eveneens volgt hierna een notering op de zwarte lijst welke van toepassing is voor alle Van der Valk Hotels.  

De directie en medewerkers van Hotel Groningen-Hoogkerk wensen u een prettig en veilig verblijf toe.