Algemeen

Duurzaamheid

Alle Van der Valk hotels worden tegenwoordig onder strikte duurzaamheidseisen gebouwd. Hierbij gaan alle nieuw te bouwen vestigingen verder dan de wet voorschrijft. Van der Valk erkent de wereldwijde problematiek van het klimaat en wil er alles aan doen om de belasting vanuit de bedrijfsvoering tot een minimum te beperken.

Zo zijn er hotels die onder de BREEAM bouwen, maar ook volgens de maatlat zeer duurzame utiliteitsbouw (“maatlat”). Twee beoordelingsmethoden om de duurzaamheidsprestaties van een gebouw te beoordelen.

Hotel Groningen-Hoogkerk heeft er voor gekozen om te bouwen volgens de maatlat. Zo zijn de restricties vanuit de maatlat dat de EPC (energie prestatie coëfficiënt ) maximaal 70% mag zijn. Ook worden vanuit de maatlat maatregelen getroffen om het hotel multifunctioneel te houden, zoals hieronder beschreven. Het bouwkundige en installatietechnische ontwerp moet dusdanig flexibel zijn zodat er altijd, zonder veel moeite en verspilling van bouwmaterialen, een andere invulling aan kan worden gegeven (zo creëer je een duurzaam gebouw). Ook mag er alleen maar met duurzaam geproduceerd hout ( FSC/PEFC ) gewerkt worden en moeten er waterbesparende maatregelen worden getroffen. Om tot een EPC van maximaal 70% te komen heeft Hotel Groningen-Hoogkerk de volgende maatregelen getroffen

 • Er is een broninstallatie toegepast. De warmte en koude opslag (WKO) die aangesloten is op een warmtepomp is een zeer duurzame techniek t.o.v. de conventionele wijze van het klimatiseren van het gebouw.
 • Het luchtbehandelingsysteem wordt CO2 gestuurd, dit houdt in dat er geventileerd wordt op basis van de hoeveelheid CO2 in het gebouw. Er wordt dus alleen geventileerd wanneer nodig.
 • Een innovatieve techniek wordt toegepast m.b.t. warmteterugwinning op de afzuigkappen van de keuken. Voorheen was dit niet mogelijk omdat de afgezogen lucht te veel vet bevat. Met deze nieuwe techniek wordt de afgezogen lucht eerst ontdaan van vet en vervolgens door een warmtewisselaar geleid zodat de warme lucht opnieuw ingezet kan worden.
 • De warmte van de koel- en vriesinstallatie wordt ingezet om het tapwater te verwarmen. Dit tapwater wordt gebruikt bij o.a. het douchen.
  Middels een HT (hoge temperatuur) water/water warmtepomp wordt het tapwater rechtstreeks op de gewenste temperatuur van > 60 graden gebracht.
 • Een sleutelkaart systeem zorgt er voor dat de temperatuur op de kamers bij leegstand op een economische stand (lees “een grotere bandbreedte”) gekoeld en verwarmt wordt en dat de verlichting automatisch uitgaat.
 • Een GBS (gebouw beheers systeem) zorgt er voor dat o.a. verwarming en koeling zo efficiënt mogelijk in te regelen is en eventuele storingen aan klimaatsystemen in een vroeg stadium getraceerd kunnen worden.
 • Alle ventilatielucht gaat alvorens het gebouw te verlaten door een WTW (warmteterugwinning) systeem. Hierdoor kan warme lucht opnieuw ingezet worden in het gebouw.
 • De schil van het gebouw is voorzien van hoogwaardig tripleglas om de lucht- en geluidsisolatie verder te verhogen.
 • De entree is voorzien van een draaideur met warmtegordijn zodat er minimale deurverliezen ontstaan.
 • Alle verlichting bestaat uit duurzame verlichting, waaronder LED.

Bovenstaande maatregelen zijn gebouwgebonden maar dat vinden wij niet genoeg, in de operationele sfeer willen we bij de opening reeds Green Key Gold gecertificeerd zijn. Dit is de hoogste milieu onderscheiding binnen de Green Key, het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Het totale plaatje moet dan zorgen voor een minimale belasting op het milieu.

Voor Green Key Gold dient men ca 60 maatregelen te nemen om het label te mogen voeren, het gaat hier om diverse soorten maatregelen. Zo zijn er maatregelen m.b.t. duurzame inkoop, bewustwording onder medewerkers, waterbesparing,  schoonmaakmiddelen, chemicaliëngebruik, linnengebruik, afval, energie, klimaatbeheersing, food en beverage, vervoermanagement  en maatschappelijke betrokkenheid.

 

Met name bij food en beverage gaan we de uitdaging aan, we bieden diverse, minder milieubelastende producten aan. Men moet hierbij denken aan producten die uit de streek komen, maar ook Fairtrade producten en biologisch geteelde producten staan op de kaart. Op het terrein van het hotel komt een moestuin om diverse producten zelf te telen. Ook is er de kaart genoeg te vinden voor de vegetariër.

Om voedselverspilling tegen te gaan bieden we voor de kleine eters aangepaste porties aan. Het is ondenkbaar dat er geen voedsel weggegooid gaat worden, echter zullen we dit proberen tot een minimum beperken. De voedselresten worden heel hygiënisch met behulp van een vacuüm gezogen afvoer leiding uit de keuken verwijderd naar een ondergrondse opslagtank. Deze voedselresten gaan vervolgens naar een vergisting installatie in Nederland waar weer groene stroom opgewekt wordt.

Met bovenstaande inspanningen denken we dat we op de goede weg zijn voor een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Echter zal er altijd een emissie van CO2 blijven bestaan,  onze intentie is om op termijn onze CO2 footprint te laten berekenen en helemaal klimaatneutraal te gaan en de emissie te compenseren met Gold standard projecten. Dit zijn duurzaamheidsprojecten op verschillende plekken in de wereld waarbij op mondiale schaal de uitstoot van CO2 wordt gereduceerd.

MVO Verklaring: